არსებული ტექნიკური სამუშაოების გამო ვებ-გვერდი  დროებით იმუშავებს შეფერხებით 
Global TV