ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო
ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო

ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო,
გაცნობებთ, რომ კომპანიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის გამო სატელევიზიო
სიგნალის მოწოდებას და კომპანიის მიერ აბონენტების წინაშე ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულებას განახორციელებს შ.პ.ს „ევრაზია XXI”. პროცესის
მიმდინარეობისას დაცული იქნება სიგნალის მიწოდების უწყვეტობა.

სხვა სიახლეები