კომპანია Global TV

2006 წლიდან გლობალ TV  ლიდერი ციფრული სატელევიზიო სერვისი საქართველოში.

გლობალ TV გთავაზობთ მაღალ რეიტინგულ არხებს ციფრული ხარისხით და სტერეო ხმით. სიგნალის მისაღებად საჭიროა მხოლოდ ინდივიდუალურად დამონტაჟდეს თეფში და რესივერი ნებისმიერი მოდელის ტელევიზორზე. აღსანიშნავია, რომ სიგნალი  არ არის დამოკიდებული ინტერნეტზე , ტელეფონსა ან სხვა საკომუნიკაციო სისტემაზე.

აბონენტების კომფორტისათვის შექმნილია 24 საათიანი ცხელი ხაზი, სადაც ნებისმიერ დროს დახმარებას გაგიწევენ კვალიფიცირებული ოპერატორები და ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები.

ჩვენი სერვისი

  • მაღალი ხარისხი დაბალ ფასად
  • 120 არხზე მეტი მაღალრეიტინგული არხი
  • თქვენთვის შესაბამისი პაკეტის არჩევა
  • უფასო კონსულტაცია

შესაბამისობის დეკლარაცია

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 61 მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია სს "გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი"-ის სამაუწყებლო არხის "ინფო ჩენელის" სესახებ
სს "გლობალ კონტაქტ კონსალტინგ" -ის გასული წლის საქმიანობის ანგარიში
სს "გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი" -ის მიმდინარე წლის საქმიანობის გეგმისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ
"მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით" გათვალისწინებული მოთხოვნა მაუწყებლის ანგარიშვალდებულების შესახებ
"მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის" მოთხოვნების დარღვევასთან დაკავშრებით შესული საჩივრების (სააპელაციო საჩივრების), განცხადებებისა და მათ თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილება რაოდენობის შესახებ
სს "გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი" ის სამაუწყებლო არხის "ინფო ჩენელი" -ს კონცეფცია
აუდიტორული დასკვნა